"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

ThermoShield

Nové technológie to majú na začiatku často ťažké. Keď sa v 19.storočí stavali prvé železnice, varovali „experti“, že ľudské telo sa nemôže vyrovnať s rýchlosťou väčšou ako 30 km/h. S podobnými rozpakmi bol konfrontovaný taktiež ThermoShield.

Hlavne výrobci klasických farieb a izolačných hmôt sa samozrejme obávali novej technológie a postarali sa o veľa nie príliš objektívnych informácií v médiách.

Vedecké práce nezávislých výskumníkov ústavov týkajúcich sa transportu vlhkosti stavebnými dielmi, dokladujú princíp činnosti a opodstatnenosť technológie termokeramických membrán, ktorá sa v praxi osvedčuje už 20 rokov.

Výskumy ukazujú, že tradičný pohľad a metódy k tomu, aby realisticky zobrazili komplexné procesy dynamiky prenosu vlhkosti a tepla v budovách, už nestačí.

ThermoShield je v rovine aplikácií nových poznatkov do praxe veľký kus vpredu.

Tak, ako kedysi železnice.

ThermoShield : špičkové nátery pre ochranu stavebných konštrukcií

Základná charakteristika

Termokeramické náterové hmoty na akrylátovej báze dostupné v mnohých farebných odtieňoch pripravené k okamžitému použitiu. Majú široké spektrum využitia najmä v stavebníctve. Je možné ich aplikovať na takmer všetky druhy podkladov ako v exteriéri tak v interiéri.

Zloženie

spojivo – vysoko elastická akrylátová živica, ktorá pôsobením UV žiarenia vytvára dvojitú sieťovú štruktúru
výplň – mikrokeramické duté guličky (vo vnútri obsahujúce inertný plyn)
farbivo – biela v podobe oxidu titaničitého, poprípade ďalšie farebné pigmenty

Špecifické vlastnosti

Plní funkciu tepelnej keramickej membrány – tzn., že náter je variabilne difúzne otvorený a zabraňuje vode a vzdušnej vlhkosti prenikaniu do podkladu, zároveň ale umožňuje jej odparenie, takže na podkladoch s absorbčnou a difúznou schopnosťou reguluje vlhkosť podkladu a tým zvyšuje tepelný odpor celej konštrukcie.

Má veľmi vysokú trvalú odrážavosť – späť do priestoru odráža 86% slnečného žiarenia. Dokázateľne znižuje náklady v zime na kúrenie a v lete na klimatizáciu – toto sa dá dokumentovať na základe osemnásťročných skúseností. Boli dokázané úspory na kúrenie 29%.

Výhody náterov ThermoShield

 • Výrazná energetická úspora na vykurovaní a klimatizácii v zime aj v lete (15-40%) doložená z praxe
 • Ochrana fasády pred poveternostnými vplyvmi (zníženie výskytu zelených rias, húb a plesní)
 • Odolnosť náteru pred škodlivým UV žiarením
 • Znižuje tvorbu kondenzácie vody na povrchu stavených konštrukcií
 • Znižuje tepelné pnutie v konštrukcii (maximálne minimalizuje dilatáciu)
 • Vysoká stála elasticita náteru
 • Dlhá životnosť (25-30 rokov), nepodlieha starnutiu, nepraská a tým zabraňuje vnikaniu vlhkosti do muriva
 • Odstranenie tepelnych mostov stavebných konštrukcií
 • Náter ThermoShield je antistatický
 • Vysoká účinnosť odstránenia vlhkosti z muriva po odstránení príčiny
 • Extrémne dlhá doba stálofarebnosti na plochách dlhodobo vystavených slnečnému žiareniu
 • Aplikácia bez porušenia muriva (žiadne kotvenie)

Princíp funkcie

Mikrokeramické guličky obsahujúce inertný plyn, majú nezanedbateľné tepelno-izolačné vlastnosti, ale predovšetkým zabezpečujú vysokú odrážavosť slnečného žiarenia. Vysoko elastická akrylátová živica v spojení s mikrokeramickými guličkami zamedzujú atmosferickej vode v prenikaní do podkladu, súčasne však pri poklese vzdušnej vlhkosti na bežnú úroveň umožňujú odparenie vodnej pary, ktorá je obsiahnutá v konštrukcii. Jedná sa o termokeramický krycí povlak, ktorý vďaka svojej „variabilnej vzdušnosti“ pôsobí ako membrána, ktorá podporuje rýchle odparovanie nadmernej vlhkosti z podkladu (princíp GORE-TEX ). Znížením obsahu vlhkosti konštrukcie o iba 1% zvýšime izolačnú schopnosť stavebného materiálu o 10%!

Možnosti aplikácie

Vďaka svojej vysokej elasticite a priliehavosti je možná aplikácia na veľa rôznorodých povrchov vrátane väčšiny kovov, dreva, plastov, penovej hmoty, textílií, materiálov zo syntetických vlákien, betónu, starej aj novej omietky a niektorých predošlých náterových vrstiev. Vysoká elasticita zamedzuje vzniku termodynamicky zapríčinených trhlín, čo môžeme využiť pri nátere na seba naväzujúcich, avšak rozdielnych konštrukčných prvkov s rôznou tepelnou roztiažnosťou.

Aby hore uvedené všeobecné vlastnosti boli dodržané tam, kde je treba, vyrába sa ThermoShield v troch modifikáciách určených predovšetkým pre nasledujúce použitie:

ThermoShield Exterieur – farby určená na fasády
ThermoShield Interieur – farba do interiéru
ThermoShield TopShield – farba pre strešné nátery