"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

Použitie VestaEco

Izolácia stien

Strecha predstavuje ľahkú obvodovú konštrukciu, ktorá zabezpečuje zodpovedajúcu mikroklímu interiéru a má za úlohu chrániť pred dažďom, nadmernými tepelnými stratami, vetrom, hlukom a ďalšími vonkajšími faktormi.

Všetky tieto nároky spĺňajú hydrofobizované izolačné výrobky VestaEco pre strechy.

Patrí sem predovšetkým nadkrokvový systém VestaEco ROOF, ktorého hlavným prvkom sú tuhé strešné dosky s vysokou hustotou. Vďaka nim sa redukujú tepelné straty na minimum (v dôsledku zníženia tepelných strát cez krokvy) a tým aj náklady na vykurovanie. Dosky VestaEco môžeme tiež aplikovať dovnútra ako dodatočnú izoláciu pod krokvy.

Na nezateplenom podkroví je konečným prvkom zateplenia stropu medzi nosníkmi, čo je možné prostredníctvom výplne priestoru doskami VestaEco INTERNAL alebo uložením izolačného materiálu na drevenom strope. K izolácii drevných trámových stropov sa špeciálne odporúča produkt VestaEco FLAT S, ktorý obsahuje vnútornú vrstvu so zväčšenou hustotou. Tá zaručuje vyššiu mechanickú pevnosť a dá sa po nej chodiť, keď sa robia opravy na streche.

Dosky VestaEco sa vzhľadom k svojim hydrofóbnym vlastnostiam a nízkej miere stlačenia výborne hodia ako izolácia či už jednoplášťových plochých striech, ale aj v tradičnom usporiadaní vrstiev s odvetranou medzerou plochých striech.

Pozrite sa na produkty, ktoré spĺňajú vaše potreby

Izolácia striech

Strecha predstavuje ľahkú obvodovú konštrukciu, ktorá zabezpečuje zodpovedajúcu mikroklímu interiéru a má za úlohu chrániť pred dažďom, nadmernými tepelnými stratami, vetrom, hlukom a ďalšími vonkajšími faktormi.

Všetky tieto nároky spĺňajú hydrofobizované izolačné výrobky VestaEco pre strechy.

Patrí sem predovšetkým nadkrokvový systém VestaEco ROOF, ktorého hlavným prvkom sú tuhé strešné dosky s vysokou hustotou. Vďaka nim sa redukujú tepelné straty na minimum (v dôsledku zníženia tepelných strát cez krokvy) a tým aj náklady na vykurovanie. Dosky VestaEco môžeme tiež aplikovať dovnútra ako dodatočnú izoláciu pod krokvy.

Na nezateplenom podkroví je konečným prvkom zateplenia stropu medzi nosníkmi, čo je možné prostredníctvom výplne priestoru doskami VestaEco INTERNAL alebo uložením izolačného materiálu na drevenom strope. K izolácii drevných trámových stropov sa špeciálne odporúča produkt VestaEco FLAT S, ktorý obsahuje vnútornú vrstvu so zväčšenou hustotou. Tá zaručuje vyššiu mechanickú pevnosť a dá sa po nej chodiť, keď sa robia opravy na streche.

Dosky VestaEco sa vzhľadom k svojim hydrofóbnym vlastnostiam a nízkej miere stlačenia výborne hodia ako izolácia či už jednoplášťových plochých striech, ale aj v tradičnom usporiadaní vrstiev s odvetranou medzerou plochých striech.

Pozrite sa na produkty, ktoré spĺňajú vaše potreby

Izolácia podláh

Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať ako tepelnej izolácii podláh položených priamo na základovú dosku, tak aj tých nad sklepmi alebo prejazdmi. Správne navrhnutá tepelná izolácia zaručuje lepší komfort využitia priestoru. Podlaha je jedinou časťou budovy, s ktorou máme stály a priamy kontakt.

Podlahy nad základovou doskou sa po celej ich ploche zatepľujú doskami SCREED alebo SCREED R, ktoré obsahujú vrstvu reflexnej fólie, ktorá odráža teplo späť dovnútra. Hrúbka izolačnej vrstvy by nemala byť menšia než 10 cm. Izolačné dosky sa kladú na izoláciu proti vlhkosti alebo na iný hydroizolačný materiál. Vrstva, ktorá pokrýva izolačné dosky, napr. betón alebo anhydrit, by mala byť oddelená od zvislých konštrukcií separačnou izolačnou páskou alebo slabými páskami z vlny VestaEco FILL. Túto podmienku je potrebné splniť z akustických dôvodov, aby steny neprenášali krokový hluk z podlahy.

V prípade podláh na nosníkoch kladieme dosky na suchý a čistý podklad. Pokiaľ sa kladú dosky medzi nosníky, mala by byť medzi drevenou podlahou a doskami z vlny VestaEco ponechaná minimálne 1 cm medzera na ventiláciu. Minimálna hrúbka dosky je 10 cm.

Dosky VestaEco FLOOR a VestaEco FLOOR R sa používajú na izoláciu stropov medzi poschodiami a plnia súčasne dve funkcie: tepelnú a zvukovú izoláciu. Najdôležitejšia je akustická izolácia v drevených stropoch medzi poschodiami. Použitie izolačných dosiek VestaEco FILL je najjednoduchší spôsob zlepšenia akustickej izolácie dreveného stropu. Izoláciu je možné použiť spolu so sadrokartónovým podhľadom (napr. fermacell), kde spodná konštrukcia pre sadrokartón nie je pevne spojená s nosnou konštrukciou rámov.

V obytných alebo kancelárskych domov so spevnenými betónovými stropmi sú obyčajne používané tzv. plávajúce podlahy. Vrstvy podlahy sa kladú tak, aby dosky VestaEco FLOOR, ktoré tlmia krokový hluk, oddelili podklad od konštrukcie stropu a stien.

Pozrite sa na produkty, ktoré spĺňajú vaše potreby

Vybavenie interiéru

Dosky vysokej kvality LIGHT MDF s jednoliatym hladkým povrchom majú široké použitie pri výrobe nábytku, pre dokončenie interiéru, nástenných dosiek a ďalších stolárskych prác v miestnostiach. Pri použití ako výplň vnútorných dverových krídiel veľmi dobre upravujú ich akustické vlastnosti. Výborne slúžia ako podklad pre dyhy a lamináty.

V priebehu spracovania sa dosky ľahko režú, vŕtajú, frézujú a tvarujú, aby vytvorili dokonalý finálny výrobok.

Len v obmedzenej miere podliehajú napučaniu vplyvom vlhkosti. Sú tým pádom ideálne ako obklad stien, podláh a stropov v kúpeľni, kuchyni, na povale a tiež na výrobu nábytku do takýchto miestností.

Majú homogénnu štruktúru po celom priereze. Na výrobu sa používa živica pMDI, ktorá eliminuje škodlivý formaldehyd. Hmotnosť produktu je o 40 % menšia oproti štandardným doskám MDF pri zachovaní podobných pevnostných parametrov, čo znamená zníženie spotreby materiálu pri výrobe a nižšie náklady na dopravu.

Druhým produktom je VestaEco FILL, ktorá sa výborne uplatňuje ako výplň prefabrikovaných prvkov ako sú ľahké nosné konštrukcie stropov, striech a stien. Vďaka tomu sa eliminujú líniové tepelné mosty. Systém môže byť použitý ako na stavbe, tak i v prefabrikovaní stavebných dielov.

Pozrite sa na produkty, ktoré spĺňajú vaše potreby