"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

Omietkový zatepľovací systém ETG-TS

Omietkový zatepľovací systém ETG-TS tvorí zatepľovacia omietka ETG a termokeramický náter ThermoShield. Spolu tvoria revolučný zatepľovací systém s výbornými vlastnosťami a dlhou životnosťou. Tepelnoizolačná zatepľovacia omietka ETG B-450 vám zabezpečí v spolupráci s náterom ThermoShield plnú ochranu pred všetkými atmosférickými vplyvmi a vytvorí inovatívny termoizolačný zatepľovací systém budúcnosti, ktorý predbehne vaše očakávania.

Inovatívny tepelnoizolačný zatepľovací systém ETG-TS

Tepelnoizolačná zatepľovacia omietka ETG B-450 vám zabezpečí v spolupráci s náterom ThermoShield plnú ochranu pred všetkými atmosférickými vplyvmi a tým tvorí inovatívny termoizolačnýzatepľovací systém budúcnosti. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam termoizolačnej omietky ETG B-450 a nanotechnologii v termokeramickom nátere ThermoShield vám v toto spojenie zabezpečí reguláciu vlhkosti v murive (udržuje ju stále v suchu = iba “suchý kabát hreje”). Koeficient absorbcie vody je menej ako 3% za 120 dní prítomnosti vo vode a vďaka svojim difúznym vlastnostiam – koeficient priepustnosti vodných pár = 7, napomáha rýchlo odstrániť vlhkosť, čím zamedzuje vzniku plesní na povrchu a vo vnútri konštrukcie budov.

Tepelnoizolačná zatepľovacia omietka ETG B-450 je veľmi vhodná nielen ako alternatíva  zlepšenia komfortu vášho bývania (zateplenie vašej nehnuteľnosti), ale zároveň získate nový kabát domu, ktorý vašu nehnuteľnosť ochráni pred všetkými poveternostnými vplyvmi. V lete sa stavba neprehreje  (úspora na klimatizácií) a v zime 3x zníži únik tepla z vášho domu (úspora na vykurovaní).

Spolu v kombinácii s termokeramickým náterom ThermoShield vytvorí zatepľovacia omietka ETG B-450 komplexný zatepľovací systém pre ideálne zateplenie domu.

Výhody zatepľovacieho systému HFR-TS®

  • Minimálna životnosť zatepľovacieho systému HFR-TS® je 30 rokov
  • Výrazná energetická úspora na vykurovaní a klimatizácii (15-40%)
  • Vysoká ochrana muriva pred poveternostnými vplyvmi (bez tvorby zelených rias, húb a plesní)
  • Vysoká účinnosť odstránenia vlhkosti z muriva po odstránení príčiny
  • Aplikácia bez porušenia muriva (žiadne kotvenie)
  • Jednoduché spracovanie
  • Nízka hmotnosť zatepľovacieho systému HFR-TS®: 7,0 kg/m2
  • Ekologický materiál
  • Rýchla aplikácia
  • Zatepľovací systém tepelnej ochrany HFR-TS / ThermoShield® je lepší ako kontaktné zatepľovacie systémy

Jednoduchá aplikácia zatepľovacieho systému

Zatepľovací systém HFR-TSE / ThermoShield je ideálny pre moderné ekologické stavby i pre obnovované budovy. Hotová omietka HFR-TS predstavuje z hľadiska štruktúry kompaktnú izolačnú vrstvu zloženú z ľahkých a pevných granulovaných kremičitých guľôčok.

Aplikácia termoizolačnej omietkovej zmesi HFR-TS vyžaduje minimálnu náročnosť, prevažne sa nanáša v dvoch vrstvách bez armovacej sieťky, čo podstatným spôsobom skracuje časový rozsah stavebných prác. Nanáša sa ručne bežným spôsobom omietania alebo pomocou strojov na omietanie – typu PFT G54 príp. M-Tec Duo. Zmes po dokončení vytvorí na stene jednotnú masívnu vrstvu bez škvŕn a tepelných mostov. Zatepľovací systém HFR-TS / ThermoShield dosiahne svoju plnú funkčnosť 30 dní po aplikácií.

Zatepľocavia omietka HFR-TS a energeticky úsporný keramický náter ThermoShield tvoria ako celok dokonalý zatepľovací systém 21. storočia v oblasti tepelnej ochrany nových i obnovovaných budov.

Moderná a komplexná ochrana domu zatepľovacím systémom HFR-TS®

Omietkový zatepľovací systém pozostáva z dvoch častí: izolačnej a zatepľovacej omietky HFR-TS a termokeramického náteru ThermoShield.

Omietka HFR-TS tvorí tepelné jadro zatepľovacieho systému

Tepelnoizolačná omietka HFR-TS je vhodná pre fasádne omietanie tehlových, betónových, železobetónových, pórobetónových, sklenených, drevených a kovových podkladov v exterieri aj v interieri. Omietka HFR-TS je vhodná na omietanie všetkých podkladov, ktoré majú jednoduchý i zložitý tvar. Vďaka svojej objemovej hmotnosti dokáže veľmi dobre eliminovať objemové zmeny podkladových materiálov.

Tepelnoizolačná omietka HFR-TS je hotová suchá zmes na báze granulovaných kremičitých guľôčok, ktorá po zmiešaní s vodou vytvorí dokonalú plastickú, vysoko adhéznu hmotu určenú k použitiu ako izolácia proti vlhkosti a zároveň ako tepelná a zvuková izolácia stien budov. Vďaka svojim vlastnostiam tvorí výborný základ pre zatepľovací systém HFR-TS.

Princíp interakcie tepelnoizolačnej omietky HFR-TS s murivom: omietka HFR-TS nanesená na fasádu pracuje v režime membránovej sanácie. Omietka prepúšťa vlhkosť vo forme pary prestupujúcej z muriva (stien) a z interiéru, čím dochádza k jej pravidelnému odvádzaniu a k následnému zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností muriva t.j. k zvýšeniu hodnoty parametra R (tepelný odpor stavebnej konštrukcie).

Tepelnoizolačný náter ThermoShield zabezpečí ochranu fasády zatepľovacieho systému. Vyťahuje vlhkosť z muriva a udržiava múry suché.

ThermoShield tvorí ochranný štít zatepľovacieho systému a v tomto prípade termoizolačnej omietky HFR-TS, ktorý vďaka unikátnemu zloženiu odvedie vlhkosť, avšak zabraňuje spätnému prechodu vlhkosti z vonkajšieho prostredia do materiálu stavebnej konštrukcie. ThermoShield zabezpečuje teplotnú stálosť a teda nedochádza k degradácii (k prasklinám) muriva resp. stien vplyvom vysokého rozdielu teplôt.

Jedinečné vlastnosti termokeramického náteru ThermoShieldu napomáhajú zatepľovaciemu systému HFR-TS postarať sa o útulnú, pohodovú klímu vo všetkých budovách. Pomáhajú šetriť náklady na kúrenie i klimatizáciu a veľmi účinne chránia fasády a strechy pred škodlivými vplyvmi rôznych poveternostných podmienok. Významnou mierou zabraňujú starnutiu a zvetrávaniu stavebných konštrukcií. Pritom je termokeramický náter ThermoShield v pomere cena/výkon rovnako výhodný ako normálna, vysoko kvalitná disperzná farba.

Termoizolačný náter ThermoShield je vo svete používaný už viac ako 30 rokov. Za túto dobu bol mnohokrát podrobený veľmi kritickým hodnoteniam a mnoho renomovaných vedeckých pracovísk vykonalo množstvo nezávislých odborných posudkov jeho účinnosti. Nejedná sa o náhodné posudky, ale o niekoľkoročné sledovanie objektu pred aplikáciou termoizolačného náteru ThermoShield, tak i po jeho aplikácii. Výsledky vždy potvrdili účinnosť a oprávnenosť použitia termoizolačného náteru ThermoShield. Písomné výsledky väčšiny posudkov sú dostupné na internetových stránkach.

Moderné zateplenie s novými nanotechnológiami a omietkovým zatepľovacím systémom HFR-TS®

Obr. 1: Tepelný odpor a jeho priebeh na typickej stene bez HFR-TS, R = 0,61 m2K/W
Obr. 2: Tepelný odpor R a jeho priebeh na typickej stene s aplikáciou zatepľovacieho systému HFR-TS®, R = 3,07 m2K/W
Vypracoval: Akad. arch. Et Ing. arch. Petr David, aut. Arch.

Nedostatky kontaktného zateplenia rieši použitie súvrstvia zo špeciálnych omietok HFR-TS s tepelnoizolačnými parametramiv kombinácii so špeciálnym materiálom s keramickým plnivom so schopnosťou odrážať teplo – ThermoShield (TS), ktorý ako jediný má dve základné funkcie: a to odrážať až 85% tepelného žiarenia (sálanie) v oboch smeroch kolmo k aplikovanej ploche a aktívny odvod vlhkosti z podkladu (na m2 plochy fasády pripadá 150 m2 povrchu keramických dutých granúl obsiahnutých v nátere ThermoShield).

Aplikáciou súvrstvia (zatepľovacieho systému HFR-TS®) na obvodový plášť dôjde k násobnému zlepšeniu parametrov plášťa budovy, ktoré preukazujú v rámci PENB. Aplikáciou dôjde k aktívnej ochrane budovy odrazom tepelného žiarenia (fázový posun, teda oneskorenie prehriatia múrov sa zväčší o 6 – 8 hodín) a zároveň k vysychaniu podkladových vrstiev (múrov a pod.). A tiež ku klasickej izolácii zatepľovacou omietkou HFR-TS. Súvrstvia sa chovajú aktívne, dôjde k zlepšeniu izolačných vlastností podľa materiálu násobne (obr. 1, 2). Typicky dochádza k preradeniu z triedy F neúsporná (veľmi nehospodárna) do tried úsporných.

Zatepľovací omietkový systém HFR-TS® sa nanáša na starý pevný podklad alebo na nový známymi postupmi. Omietka v sile desať a viac milimetrov sa nanesie na penetračný náter s výbornou priepustnosťou pre vodné pary. ThermoShield sa dodáva vo forme emulzie = náter.