"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

Revolučné zatepľovanie

Zateplovanie stavieb – novostavieb aj jestvujúcich stavieb je fenomén súčasnej doby.

Často krát však použitím nesprávnych materiálov alebo technologického postupu dochádza k znehodnocovaniu stavieb, ktoré sa niekedy prejaví už po prvej zime niekedy po dvoch alebo viacerých rokoch.

Najčastejším materiálom používaným na zateplenie stavieb býva polystyrén v rôznych hrúbkach, ktorý je z môjho pohľadu na dlhodobé zateplenie stavieb najmenej vhodný.
Druhým najčastejším materiálom sú minerálne vlny, ktoré sú pravdepodobne trvanlivejšie, určite bezpečnejšie, ale ich veľkým rizikom je voda. Pokiaľ sa do zateplovacieho systému z minerálnej vaty dostane voda, je v podstate po izolácii.

Revolučné zatepľovanie je investícia do vlastného majetku a cesta k dlhodobým úsporám.
Revolučné zateplovanie je zateplovanie s rozumom.

Spoločnosť DOMOSATV ENERGO s.r.o. vyvíjala od samého  začiatku  konštrukcie svojich stavieb  tak, aby už nikdy nebolo nutné žiadne dodatočné zateplovanie, tak aby stavby boli pasívne – a to všetko z prírodných materiálov pre zdravé a maximálne úsporné bývanie.

Pokiaľ máte akúkoľvek stavbu  a potrebujete ju zatepliť, zatepľujte s ROZUMOM.

Využite neoceniteľné vlastnosti  prírodných materiálov , ktoré vám dajú oveľa viac, ako len čísla z tabuliek stavebnej fyziky.

Pokiaľ nemáte priestor na to, aby ste použili kontaktný alebo odvetraný zateplovací systém z prírodných materiálov, môžete sa spoľahnúť na tepelnoizolačnú omietku a náter Thermoshield, ktoré vám zaberú cca 2cm miesta.

Omietkový zatepľovací systém

Zobraziť detail

ThermoShield nátery

Zobraziť detail

VestaEco materiály

Zobraziť detail