"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

VestaEco Compozites

Prírodný pôvod – Ochrana pred chladom aj teplom – Paropriepustný – Ochrana pred hlukom

Špecifické vlastnosti produktov VestaEco Compozites umožňujú ochranu budov proti nadmernému prehrievaniu v lete a proti chladu v zime. Okrem toho materiál účinne pohlcuje a tlmí hluk z vonkajšieho prostredia.

Použitím lignocelulózových vlákien získaných z jednoročných rastlín s pridaním celulózových vlákien sa zlepšuje súdržnosť, ktorá je prospešná pre fyzikálne a mechanické vlastnosti získaných dosiek. Hydrotermické spracovanie lignocelulózových a celulózových vlákien pri nízkych teplotách je proces oveľa menej energeticky náročný než rozvlákňovanie dreva alebo minerálnych surovín, čo sa premieta do nižšej spotreby energie a tým aj nákladov na výrobu.

Inovačná technológia spracovania lignocelulózových vlákien DefibraTech 1.0 je chránená európskym patentom (EPO), na ktorý má VestaEco výhradné právo.