"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

ThermoShield VitalProtect Pro

ThermoShield VitalProtect Pro deaktivuje plesňové toxíny a alergény v stene rovnako ako vo vzduchu. Zatiaľ nebol identifikovaný žiadny mikroorganizmus, ktorý by nebol VitalProtectom zneškodnený. Dobrá kompatibilita materiálu chráni stavebnú konštrukciu.

VitalProtect Pro je šetrný k životnému prostrediu a úplne bezpečný pre ľudský organizmus.

Preto je tento výrobok vhodný do všetkých obytných priestorov vrátane kuchyne či detskej izby. Izby sú obývateľné bezprostredne po ošetrení prípravkom.

VitalProtect vykazuje vysoký dezinfekčný potenciál a nie je toxický. Po aplikácii sa rozkladá na komponenty, ktoré sú pôvodnými zložkami pitnej vody.

Po ošetrení môžu byť odstránené tapety a ďalšie materiály ľahko likvidované s bežným komunálnym odpadom.

K ochrane proti zvýšenej kontaminácii spórami pri použití VitalProtect sú povinné osobné ochranné prostriedky, ako je ochranný odev a dýchací maska.

Základné fakty o ThermoShield VitalProtect:

  • Použitie možné vo všetkých obytných miestnostiach
  • Šetrné k životnému prostrediu a absolútne bez zvyškových častíc
  • Žiadne zdravotné riziko
  • Krátka doba kontaktu a čas dezinfekcia
  • Trvalo deaktivuje všetky známe plesne toxíny a ich alergény
  • Žiadny vývoj odporu
  • Chráni stavebné konštrukcie
  • Žiadne nebezpečné zložky podľa 89/542/EWG
  • Dermatologicky testované a hodnotené ako „veľmi dobré“

Tvorba plesňovej huby v bytoch a v domoch je problém, ktorý treba brať vážne a ktorý neprispieva iba k znehodnocovaniu nehnuteľností, ale môže poškodzovať v silnej miere aj zdravie ľudí.

Štatistika vychádza z toho, že každý tretí byt a každý tretí dom je napadnutý plesňou.

Tradičný boj s plesňou sa vykonával spravidla prostredníctvom priameho nánosu čiastočne jedovatých substancií na viditeľné plesne. Pri tejto aplikácii neboli zohľadnené ani spóry vo vzdušnom priestore, ani neskoršia obývateľnosť ošetrených priestorov.

ThermoShield VitalProtect Pro: ochrana proti plesni

Náš systém boja s plesňou a systém prevencie VitalProtect a ThermoVital je naproti tomu inovácioa. VitalProtect je ph-neutrálny, nezaťažujúci životné prostredie a úplne bez zvyškov. Manipulácia je úplne bezpečná a neobsahuje žiadne zdravotné riziká.

Priestory sú po ošetrení a krátkom čase pôsobenia ihneď znovu obývateľné. VitalProtect deaktivuje jedy plesňovej huby a ich alergény, má krátky dezinfekčný čas a nie je to žiaden nebezpečný materiál podľa 89/542/EHS. Doposiaľ nie sú známe žiadne mikroorganizmy,ktoré by VitalProtect neinaktivoval. Pritom je veľmi vysoká znášanlivosť materiálu na VitalProtect, stavebná substancia je ušetrená.

ThermoShield VitalProtect Pro: odstránenie plesní

Sanácia plesňovej huby patrí do ruky profesionála, pretože k úspešnému a dlhodobému ničeniu musí byť známa, ako aj odstránená príčina napadnutia. My používame pri ničení plesňových húb biologický produkt, ktorý plesňovú hubu na stene, ako aj spóry vo vzduchu deaktivuje a odstraňuje. Toto je možné len preto, lebo VitalProtect – produkty nie sú škodlivé pre ľudský organizmus a tak predstavujú v sanácii plesňových húb pravú inováciu.

Aplikácia ThermoShield VitalProtect Pro/ spôsob postupu

Ošetrenie kontaminovaného prostredia nasleduje v troch krokoch:

1. Ošetrenie viditeľných plesňových kultúr:

VitalProtect „ aktiv“ ničiteľ plesňových húb sa rozstrieka na viditeľne sfarbené oblasti.
Doba pôsobenia je 25 až 30 min.

2. Ošetrenie vzdušného priestoru a sekundárna kontaminácia:

VitalProtect „pro“ odstraňovač spórov sa rozpráši voľným kolísaním a homogénne horúcim rozprašovačom do priestorového vzduchu. Nábytok ostáva v priestore ošetrovania, aby sa na ňom zachytené spóry inaktivovali. Doba pôsobenia je cca 120 min. Náväzne na to sa ošetrovaný priestor vyvetrá a pripraví na náter s ThermoVital. Podľa kontaminácie musia byť po odstránení obkladov stien doošetrované miesta, napadnuté plesňovou hubou s VitalProtect „aktiv“, ničiteľom plesňovej huby.

3. Prevencia s ThermoShield ThermoVital:

Len takto práve dekontaminovaný a dezinfikovaný priestor obdrží dvojnásobný náter ThermoVital na prevenciu proti plesňovej hube. Pritom neexistujú sú žiadne hranice pre mnohotvárnosť vzhľadu s vyše 4 000 farebnými tónmi.

Oblasti aplikácie ThermoShield VitalProtect Pro

Spálňa, obývačka, kuchynské a sanitárne priestory, podkrovia, kancelárske priestory, pivničné Priestory, plavárne, vínne pivnice podľa DIN EN 13 300

Doplňujúce materiály

Technický list

Bezpečnostný list

Máte záujem o zateplenie?

V Domostav Energo sa venujeme rôznym spôsobom zatepľovania. Ak ste nenašli v našich materiáloch to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať. Na vyžiadanie vám poskytneme aj cenovú kalkuláciu.

Cenová ponuka