"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

ThermoShield IndustrySpecial (Topcoat)

THERMOSHIELD INDUSTRYSPECIAL (TOPCOAT) JE ŠPIČKOVÝ NÁTER NA KOV A TECHNICKÉ KONŠTRUKCIE. ZNIŽUJE PRESTUP TEPLA, ZABRAŇUJE KONDENZÁCII VODY A MÁ VYSOKÚ REFLEXIU SLNEČNÉHO ŽIARENIA.

ThermoShield IndustrySpecial je odolný náter pre technické konštrukcie a je pripravený k použitiu.

ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) je založený na funkcii termokeramickej membrány. Poskytuje ochranu pre takmer všetky podklady technických konštrukcií ako napríklad cisterny, silá, potrubia, kontajnery, oceľové konštrukcie, a mnoho ďalších…

Základné vlastnosti ThermoShield IndustrySpecial

 • dlhotrvajúca ochrana konštrukcii pred škodlivými vplyvmi životného prostredia ako sú ultrafialové žiarenie, smog, špina, kyseliny, soli a morská voda
 • výrazná ochrana pred vplyvmi počasia ako je dážď, sneh, krupobitie…
 • náter je vodotesný taktiež pri extrémnych poveternostných podmienkach
 • vysoká elasticita, znižujúca tvorbu trhlín
 • energetická účinnosť v lete aj v zime
 • vysoká reflexia slnečného žiarenia
 • extrémna elasticita výhodná pri prechodoch rôznych materiálov

ThermoShield IndustrySpecial znižuje prestup tepla

Termokeramický náter ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) dokáže znížiť straty tepla, ku ktorým dochádza napr. pri transporte kvapalín a plynov v potrubiach alebo znižuje únik tepla v kovových konštrukciách. Vďaka náteru na kov ThermoShield IndustrySpecial sa zníži povrchová teplota potrubí  (napr. pri transporte teplej vody) a dochádza k nižším stratám – tým pádom sa realizujú okamžité úspory v zmysle úspor nákladov (v tomto prípade ohrev vody). Naopak: po aplikácií náteru ThermoShield IndustrySpecial na rozvodné rúry klimatizácie – ThermoShield IndustrySpecial bráni prestupu okolitého tepla a rúry zostávajú chladné (chladný vzduch z klimatizácie sa zohreje pri transporte od okolia len minimálne)

MOŽNOSTI APLIKÁCIE NA ZNÍŽENIE PRESTUPU (ÚNIKU) TEPLA:

 • potrubia teplej úžitkovej vody (TÚV) a ústredného kúrenia (ÚK)
 • klimatizačné zariadenia a ich potrubné rozvody
 • potrubia rôznych kvapalín, kde sa vyžadujú malé straty tepla / chladu pri transporte

ThermoShield IndustrySpecial je antistatický

Vďaka termokeramickej membráne dostal náter ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) do vienka ďalšiu unikátnu vlastnosť: je antistatický. Vdaka tomu je vhodný na všetky kovové podklady tam, kde sa nachádza nejaké elektrické vedenie alebo elektrické obvody (elektronika).

MOŽNOSTI APLIKÁCIE – ANTISTATICKÁ OCHRANA:

 • elektrické vedenia vysokého napätia (zároveň slúži ako ochrana voči korózii)
 • stĺpy verejného osvetlenia
 • stĺpy pre vedenie elektrickej energie trolejbusov, vlakov a električiek
 • rozvodné skrine elektroinštalácie
 • kovové boxy, v ktorých sa nachádza nejaká elektronika (napr. svetelné reklamy a pod.)

Thermoshield IndustrySpecial má vysokú reflexiu slnečného žiarenia

Termokeramický náter na kov ThermoShield IndustrySpecial (TopCoat) má vysokú reflexiu (odrazivosť) slnečného žiarenia a tým rapídne znižuje povrchovú teplotu kovových a technických konštrukcií. Svoje využitie nájde hlavne v skladovacích kontajneroch a silách, v ktorých sú uskladnené kvapaliny, plyny alebo pevné látky. ThermoShield IndustrySpecial, vďaka svojej schopnosti odrážať až 85% slnečného žiarenia, chráni tieto kontajnery, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu a poveternostným podmienkam.

MOŽNOSTI APLIKÁCIE – REFLEXIA SLNEČNÉHO ŽIARENIA:

 • silá a kontajnery na uskladnenie kvapalín
 • silá pre uskladnenie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov
 • potrubia pre kvapaliny a plyny, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu

Aký je ThermoShield IndustrySpecial?

ThermoShield IndustrySpecial sa “na nič nehrá” a nepotrebuje nikoho presviedčať o svojich nesporných kvalitách a špičkových vlastnostiach. Je to jednoducho náter na kov so skvelými schopnosťami, ktorý nemá vo svojom obore (technické konštrukcie) prakticky žiadnu konkurenciu. Svoje vynikajúce vlastnosti dokazuje v praxi, kde svojou aplikáciou dokázal odstrániť vzniknuté “problémy” (prehrievanie kvapalín v silách, zabránenie kondenzácii vody, a pod.) alebo ušetriť nemalé náklady pri tepelných stratách (potrubia).

Doplňujúce materiály

Technický list

Bezpečnostný list

Máte záujem o zateplenie?

V Domostav Energo sa venujeme rôznym spôsobom zatepľovania. Ak ste nenašli v našich materiáloch to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať. Na vyžiadanie vám poskytneme aj cenovú kalkuláciu.

Cenová ponuka