"ZDRAVÉ A ÚSPORNÉ BÝVANIE"

Pasívny dom zo slamy

Pasívny dom zo slamy

Pasívny dom zo slamy je skvelá vec. Záleží však na tom, akú technológiu výstavby pasívneho domu zo slamy si zvolíte a ako chcete riešiť povrchovú úpravu pasívneho domu.
Vždy si dávajte pozor a dobre skontrolujte dokonalé odizolovanie pasívneho domu zo slamy od základov. Urobte to vždy. Či už budete stavať pasívny dom zo slamy svojpomocne alebo to bude pasívny dom zo slamy na kľúč.

Pasívny dom zo slamy sa v lete neprehrieva.

Pokiaľ bude pri stavbe pasívneho domu zo slamy použitá suchá a zdravá slama, ktorá bude dokonale odizolovaná od základu a nebude do nej zatekať z vrchu, máte dokonalú izoláciu so značným fázovým posunom prestupu tepla. Táto vlastnosť slamy ako stavebného materiálu pre pasívny dom zo slamy Vám okrem úspory tepla zabezpečí aj to, že sa Váš pasívny dom zo slamy nebude v lete prehrievať.

Samozrejme aj pasívny dom zo slamy musí mať nadštandardnú tepeľnú izoláciu podlahy a stropu. Ideálne je keď u obvodových stien, podláh, stropu a okien bude mať pasívny dom súčiniteľ prestupu tepla
minimálne  U = 0,15 W/m2K a menej alebo ak chcete priemerný tepelný odpor konštrukcií pasívneho domu zo slamy by mal najmenej R=6,7m2K/W. Ale tieto minimálne hodnoty platia pre všetky pasívne domy.

Pasívnene domy zo slamy a Domostav Energo.

Domostav Energo s.r.o, stavia od samého začiatku výlučne pasívne domy zo slamy. A v podstate na celý náš  pasívny dom zo slamy sú použité výhradne prírodné materiály, pre zdravé a úsporné bývanie.
Naša konštrukcia pasívneho domu zo slamy je unikátna a je preto aj chránená priemyselným úžitkovým vzorom. Pre stavbu pasívneho domu zo slamy sme zvolili kvalitnú zdravú a suchú slamu zlisovanú do pevných stavebných dosiek s hustotou vyše 25kg suchej slamy na 1mpri hrúbke dosky 6 cm. Pri bežných konštrukčných rozmeroch tejto stavebnej dosky z lisovanej slamy táto dosahuje hmotnosť aj 85kg. Vďaka takejto objemovej hmotnosti je každý náš pasívny dom zo slamy stabilný, pevný a pôsobí dojmom ťažkej murovanej stavby.

Pasívny dom zo slamy – naša konštrukcia.

Každý náš pasívny dom zo slamy má v obvodovej stene zabudované v presne určenej skladbe tri takéto stavebné dosky z lisovanej slamy, pričom interiérová časť stavby nášho pasívneho domu zo slamy
je nezávislá od exteriérovej časti konštrukcie, ktorá je zároveň nosnou konštrukciou a izolantom nášho pasívneho domu zo slamy. Táto obvodvá stena ale aj strop v našom pasívnom dome zo slamy sú izolované prírodnou ľanovou izoláciou a z exteriéru je použitá navyše hydrofobizovaná drevovláknitá fasádna doska s perodrážkou, uložená naprieč styčným plochám stavebných dosiek z lisovanej slamy.

V tomto a vďaka všetkým fyzikálnym vlastnostiam prírodných materiálov je každý náš pasívny dom zo slamy unikátny. Už v štandarde dosahuje  U = 0,12 W/m2K alebo R=8,5 m2K/W, čo vysoko presahuje požiadavky na tepelné vlastnosti pasívnych domov ako takých. Naviac všetky materiály, ktoré obsahuje náš pasívny dom zo slamy okrem toho, že dobre izolujú a majú vyše 13 hodinový fázový posun prestupu tepla, majú aj vysokú akumulačnú schopnosť.

Jednoducho povedané, každý náš pasívny dom zo slamy je ako akumulátor tepla. Steny, stropy aj priečky našich pasívnych domov zo slamy majú obrovské akumulačné schopnosti a vďaka unikátnej konštrukcii, ktorá fyzicky odďeluje ineriér od exteriéru a len 6 cm hrubej samonosnej stavebnej doske z lisovanej slamy sa táto energia takmer nestráca.

 Náklady v našich pasívnych EKO domoch zo slamy.

To v skutočnosti dokazujú aj výsledky v spotrebe energie na vykurovanie našich pasívnych domov zo slamy. Tieto náklady sa v prepočte na 100m2 stavby nášho pasívneho domu zo slamy nepresahujú
14€ za mesiac. V prípade, že do nášho pasívneho domu zo slamy inštalujem 3 – 5 kW krbové kachle alebo krbovú vložku, sú tieto vykurovacie náklady ešte nižšie.

Naše pasívne domy zo slamy ponúkame našim zákazníkom ako hrubú stavbu, holodom alebo ako pasívny dom zo slamy na kľúč. Samozrejme každého záujemcu o stavbu pasívneho domu zo slamy svojpomocne vo všetkom podporíme. Dodáme všetok potrebný materiál, zaškolíme na mieste stavby, vysvetlíme všetky detaily a poskytneme komplexnú podporu a servis po celú dobu výstavby pasívneho domu zo slamy svojpomocne.

Nech už budete mať do budúcna záujem o akú koľvek fázu stavby pasívneho domu zo slamy a prírodných materiálov pre úsporné
a zdravé bývanie vždy Vám garantujeme z pohľadu pomeru CENA / KVALITA tú najlepšiu cenu na trhu.

Ak ti tento člákon pomohol, tak ho zdieľaj, aby pomohol aj ostatným: